Śląski  Związek  Piłki  Nożnej

Podokręg  Sosnowiec

ul. Rzeźnicza  12

41-200 Sosnowiec

II piętro  pok. 205, 206 i 207

 

 

PKO Sosnowiec

Nr. K-ta  19 10202498 0000 8402 0018 4671

 

 

Tel./fax  32 266 58 45

e-mail  sopodokreg@interia.pl

Wydział Gier e-mail: wydzialgier@o2.pl

------------------------------------

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                  

 AKTUALNOŚCI

 

 

Wydział Gier informuje, że w terminarzach ukazał się terminarz rozgrywek o mistrzostwo Patrick A Klasa na sezon 2016/2017 runda jesienna 2016.

 

Wydział Gier informuje, że w komunikatach ukazał się Komunikat 19/2016 dotyczący nowego sezonu rozgrywkowego

 

 

Wydział Gier przedstawia proponowane terminy rozgrywek Patrick A Klasa i Patrick B Klasa rundy jesiennej sezonu 2016/2017.

 

Patrick A Klasa:

Sierpień -     13.08.16 (sobota), 20.08.16 (sobota), 24.08.16 (środa), 27.08.16 (sobota)

Wrzesień -    03.09.16 (sobota), 10.09.16 (sobota), 17.09.16 (sobota), 24.09.16 (sobota)

Październik - 01.10.16 (sobota), 08.10.16 (sobota), 15.10.16 (sobota), 22.10.16 (sobota), 29.10.16 (sobota)

Listopad -      05.11.16 (sobota), 12.11.16 (sobota), 19.11.16 (sobota), 26.11.16 (sobota)

 

Patrick B Klasa:

Sierpień -      21.08.16 (niedziela), 28.08.16 (niedziela)

Wrzesień -    04.09.16 (niedziela), 11.09.16 (niedziela), 18.09.16 (niedziela), 25.09.16 (niedziela)

Październik - 02.10.16 (niedziela), 09.10.16 (niedziela), 16.10.16 (niedziela), 23.10.16 (niedziela), 30.10.16 (niedziela)

Listopad -      06.11.16 (niedziela), 13.11.16 (niedziela), 20.11.16 (niedziela), 27.11.16 (niedziela)

 

Przypomina się klubom uczestniczącym w rozgrywkach o mistrzostwo Patrick A Klasa, że kluby te muszą posiadać drużynę młodzieżową.

W innym przypadku drużyna zostanie wycofana z rozgrywek Patrick A Klasa.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Podokręgu Sosnowiec informuje, że w dniu 08.08.2016r. (poniedziałek) o godz.17.00 na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (budynek obok boiska ze sztuczną nawierzchnią)  odbędzie się cykliczne spotkanie przedstawicieli Klubów Patrick A Klasa i Patrick B Klasa przed sezonem rozgrywkowym 2016/2017.

Tematem spotkania będzie informacja na temat rozgrywek  sezonu 2016/2017r. klas rozgrywkowych Patrick A Klasa i Patrick B Klasa oraz spraw organizacyjnych.

Obecność przedstawicieli Klubów obowiązkowa.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarząd Podokręgu Sosnowiec informuje  wszystkie media lokalne , oraz wszystkie Kluby Piłkarskie Podokręgu Sosnowiec  o zmianie nazwy klas rozrywkowych A i B  w Podokręgu Sosnowiec.  Nowa nazwa brzmi :

PATRICK  A  KLASA
PATRICK  B  KLASA

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Szkolenia Podokręgu Sosnowiec informuje wszystkich Trenerów którym kończy się ważnośc Licencji z dniem 30.06.2016r ,o konieczności złożenia osobiście w Podokręgu Sosnowiec wniosku wraz z wpłatą ,oraz oryginału licencji w celu przedłużenia ważności uprawnień. 
Termin do końca czerwca 2016r,po tym terminie Licencja zostaną wstrzymane.
PZPN B 50zł  na rok lub 150zł na trzy lata
UEFA C 50zł  na rok lub 150zł na trzy lata
UEFA B 150z na trzy lata
UEFA A przez stronę PZPN.24
 
Wnioski do pobrania na stronie ŚL.ZPN Wszelkich informacji udzieli Trener Koordynator Dariusz Wrona 507-78-48-20

 

 

 

 

SPRAWY WYDZIAŁU GIER

 

 

 

Wydział Gier informuje Kluby, że w przypadku zmian terminów meczy (data i godzina) musi być w danym piśmie o zmianę terminu adnotacja o zgodzie przeciwnika.

Brak w piśmie zgody przeciwnika Wydział Gier nie będzie brał pod uwagę wszelkich zmian terminów.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               Wydział Gier informuje, że został utworzony nowy adres e-mail, na który

              należy przesyłać wszelkie informacje dotyczące zmian terminów zawodów.

             Poniżej podajemy adres e-mail.

 

wydzialgier@o2.pl

          

              Tylko informacje przekazane pod w/w adres e-mail będą respektowane.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana przynalezności klubowej.

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, ze zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4 i 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zwraca uwagę, że w porównaniu do przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wskazanej wyżej uchwały, które stawiały w uprzywilejowanej sytuacji zawodników, którzy mieli zawarty z klubem odstępującym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, aktualne postanowienia dotyczą wszystkich zawodników, niezależnie od ich statusu (amator / zawodnik profesjonalny) zarówno w klubie odstępującym, jak i pozyskującym.

Intencją uchwałodawcy było umożliwienie wszystkim zawodnikom, którzy przed zakończeniem okresu transferowego, z jakiejkolwiek przyczyny, nie byli związani z żadnym klubem obowiązującym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, jak również zawodnikom o statusie amatora, którzy nie podpisali deklaracji gry amatora na bieżący sezon oraz nie uczestniczyli w rozgrywkach bieżącego sezonu, kontynuowania kariery bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego okna transferowego. Potrzeba zrównania uprawnień wszystkich zawodników w omawianym zakresie była wcześniej sygnalizowana przez kluby, poszczególne Związki Piłki Nożnej oraz podmioty reprezentujące piłkarzy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem uprawnienia zawodników/ zawodnika jest uiszczenie opłaty za uprawnienie zgodnie z tabelą opłat Podokręgu Sosnowiec, uprawnienie nastąpi z chwilą potwierdzenia wpływu opłat przez Biuro Podokręgu Sosnowiec lub przesłanie na adres e-mail (janusz-poltorak@wp.pl) dowodu opłaty za uprawnienie.

 

 

Klubom  zalegającym finansowo w stosunku do Podokręgu nie będzie się uprawniać zawodników.

 

 

Zobowiązuje się kluby do regularnego czytania komunikatów, w których to

ukazują się aktualne informacje dotyczące Podokręgu Sosnowiec.

 

 

 

 

Uprawnienia zawodników

 

 

Proces uprawniania w module klubowym extranet: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DO WYŻSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ w klubie: pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja Klubów w systemie Extranet

 

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet.....................