Śląski  Związek  Piłki  Nożnej

Podokręg  Sosnowiec

ul. Rzeźnicza  12

41-200 Sosnowiec

II piętro  pok. 205, 206 i 207

 

 

PKO Sosnowiec

Nr. K-ta  19 10202498 0000 8402 0018 4671

 

 

Tel./fax  32 266 58 45

e-mail  sopodokreg@interia.pl

Wydział Gier e-mail: wydzialgier@o2.pl

------------------------------------

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                  

 AKTUALNOŚCI

 

 

Zarząd Podokręgu Sosnowiec informuje  wszystkie media lokalne , oraz wszystkie Kluby Piłkarskie Podokręgu Sosnowiec  o zmianie nazwy klas rozrywkowych A i B  w Podokręgu Sosnowiec.  Nowa nazwa brzmi :

PATRICK  A  KLASA
PATRICK  B  KLASA

 

 

 

 

SPRAWY WYDZIAŁU SZKOLENIA

 

Wydział Szkolenia ŚL.ZPN Podokręg Sosnowiec zawiadamia że w dniach od 27.06.2016r (poniedziałek) do dnia 03.07.2016r (niedziela) odbędzie się ostatni etap selekcyjny zawodników rocznika 2004 do gry w Kadrze Śląska, i zakończy się wyjazdem na obóz szkoleniowy do Bielska Białej na Obiekty Rekordu. Kadra nasza rywalizować będzie z Podokręgiem Katowice oraz Tychami.
Do Reprezentacji Sosnowca powołuje się następujących zawodników:
 
 1.Oliwier Juszczyk        Sarmacja Będzin
 2.Mantykiewicz Marcel  Górnik Sosnowiec
 3.Bród Alan                 MUKP/Silent
 4.Cupiał Ksawery         Górnik Jaworzno
 5.Danek Maciej            MUKP/Silent
 6.Kurnyta Krystian        MUKP/Silent
 7.Zdunek Jakub           Górnik Jaworzno
 8.Janus Kacper            MUKP/Silent
 9.Wójcik Cyprian          Gornik Jaworzno
10.Serwatka Szymon     Zagłębie Sosnowiec
11.Majchrzak Jordan      MUKP/Silent
12.Lipniak Dawid           Szczakowianka Jaworzno
13.Kulesza Igor             Sarmacja Będzin
14.Chęciński Bartosz      Zagłębie Sosnowiec
15.Wybański Piotr          Zaglębie Sosnowiec
 
Trenerzy -Wojciech Tomasiewicz,Bartosz Mizia
 
27.06.-03.07.2016 r Obiekt BTS Rekord Bielsko Biała ul. Startowa 13
Zbiórka na wyjazd -parking przy Magdonaldzie godzina 8.00 (Stadion Ludowy)
Kierownictwo Klubu ,Trenerzy lub Opiekunowie  zobowiązani sa za punktualne przybycie na zbiórkę
 
Zebranie organizacyjnr odędzie się 22.06.2016 (środa) w Siedzibie Podokręgu na ul. Rzeźniczej (Urząd Pracy) II piętro o godzinie 18.30
Wszelkich informacji udzieli Trener Koordynator Pan Dariusz Wrona tel. 507-78-48-20

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Szkolenia Podokręgu Sosnowiec informuje wszystkich Trenerów którym kończy się ważnośc Licencji z dniem 30.06.2016r ,o konieczności złożenia osobiście w Podokręgu Sosnowiec wniosku wraz z wpłatą ,oraz oryginału licencji w celu przedłużenia ważności uprawnień. 
Termin do końca czerwca 2016r,po tym terminie Licencja zostaną wstrzymane.
PZPN B 50zł  na rok lub 150zł na trzy lata
UEFA C 50zł  na rok lub 150zł na trzy lata
UEFA B 150z na trzy lata
UEFA A przez stronę PZPN.24
 
Wnioski do pobrania na stronie ŚL.ZPN Wszelkich informacji udzieli Trener Koordynator Dariusz Wrona 507-78-48-20

 

 

 

 

SPRAWY WYDZIAŁU GIER

 

 

 

Wydział Gier informuje Kluby, że w przypadku zmian terminów meczy (data i godzina) musi być w danym piśmie o zmianę terminu adnotacja o zgodzie przeciwnika.

Brak w piśmie zgody przeciwnika Wydział Gier nie będzie brał pod uwagę wszelkich zmian terminów.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wydział Gier informuje, że z rozgrywek IV Ligi Okręgowej A1 Junior wycofała się drużyna CKS Czeladź.

W terminarzu w miejsce CKS Czeladź należy wpisać pauza.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Wydział Gier informuje, że z rozgrywek IV Ligi Okręgowej D1 Młodzik wycofała się drużyna LKS Źródło Kromołów.

W terminarzu w miejsce LKS Źródło Kromołów należy wpisać pauza.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wydział Gier informuje, że z rozgrywek IV Ligi Okręgowej A1 Junior wycofała się drużyna BKS Sarmacja I Będzin.

W terminarzu w miejsce BKS Sarmacja I Będzin należy wpisać pauza.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wydział Gier informuje, że Kolejka 14 Klasy B z dnia 26.03.2016r. godz.13,00 zostaje przełożona na dzień 03.05.2016r. (wtorek) godz. 17,00 natomiast mecz JSP Szczakowianka II Jaworzno - KS Mydlice Dąbrowa Górnicza zostaje przełożony na dzień 25.05.2016r. godz. 17,00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wydział Gier informuje, że z rozgrywek IV Ligi Okręgowej D2 Młodzik Młodszy wycofała się drużyna LKS Przemsza Siewierz.

W terminarzu w miejsce LKS Przemsza Siewierz należy wpisać pauza.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wydział Gier informuje, że do rozgrywek V Ligi Okręgowej C1 Trampkarz zgłosiła się drużyna SALOS Dąbrowa Górnicza.

W terminarzu w miejsce pauza należy wpisać drużynę SALOS Dąbrowa Górnicza.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wydział Gier informuje, że z rozgrywek IV Ligi Okręgowej A1 Junior wycofała się drużyna MUKP Dąbrowa Górnicza.

W terminarzu w miejsce MUKP należy wpisać pauza.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier informuje, że do rozgrywek VI Ligi Okręgowej E1 Orlik gr. II zgłosiła się drużyna Akademia 2012 Jaworzno.

W terminarzu w miejsce pauza należy wpisać drużynę Akademia 2012 III Jaworzno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier informuje, że w terminarzach Ligi Okręgowej IV, V, VI gr. I i VI gr. II Orlików E1 była mylnie wpisana data 5 kolejki (04.05.2016) winno być 07.05.2016r.

Prosi się zainteresowane kluby o poprawienie w/w daty 5 kolejki w terminarzach.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wydział Gier informuje, że w zakładce rozgrywki i terminarze znajdują się nowe terminarze grup młodzieżowych Podokręgu Sosnowiec sezon 2015/2016-wiosna.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

               Wydział Gier informuje, że został utworzony nowy adres e-mail, na który

              należy przesyłać wszelkie informacje dotyczące zmian terminów zawodów.

             Poniżej podajemy adres e-mail.

 

wydzialgier@o2.pl

          

              Tylko informacje przekazane pod w/w adres e-mail będą respektowane.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana przynalezności klubowej.

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, ze zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4 i 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zwraca uwagę, że w porównaniu do przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wskazanej wyżej uchwały, które stawiały w uprzywilejowanej sytuacji zawodników, którzy mieli zawarty z klubem odstępującym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, aktualne postanowienia dotyczą wszystkich zawodników, niezależnie od ich statusu (amator / zawodnik profesjonalny) zarówno w klubie odstępującym, jak i pozyskującym.

Intencją uchwałodawcy było umożliwienie wszystkim zawodnikom, którzy przed zakończeniem okresu transferowego, z jakiejkolwiek przyczyny, nie byli związani z żadnym klubem obowiązującym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, jak również zawodnikom o statusie amatora, którzy nie podpisali deklaracji gry amatora na bieżący sezon oraz nie uczestniczyli w rozgrywkach bieżącego sezonu, kontynuowania kariery bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego okna transferowego. Potrzeba zrównania uprawnień wszystkich zawodników w omawianym zakresie była wcześniej sygnalizowana przez kluby, poszczególne Związki Piłki Nożnej oraz podmioty reprezentujące piłkarzy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem uprawnienia zawodników/ zawodnika jest uiszczenie opłaty za uprawnienie zgodnie z tabelą opłat Podokręgu Sosnowiec, uprawnienie nastąpi z chwilą potwierdzenia wpływu opłat przez Biuro Podokręgu Sosnowiec lub przesłanie na adres e-mail (janusz-poltorak@wp.pl) dowodu opłaty za uprawnienie.

 

 

Klubom  zalegającym finansowo w stosunku do Podokręgu nie będzie się uprawniać zawodników.

 

 

Zobowiązuje się kluby do regularnego czytania komunikatów, w których to

ukazują się aktualne informacje dotyczące Podokręgu Sosnowiec.

 

 

 

 

Uprawnienia zawodników

 

W Komunikacie Nr. 28/2015 przedstawiony jest proces uprawniania zawodników/zawodnika do rozgrywek we wszystkich klasach rozgrywkowych w sezonie 2015/2016.

 

Proces uprawniania w module klubowym extranet: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja Klubów w systemie Extranet

 

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet.....................