Śląski  Związek  Piłki  Nożnej

Podokręg  Sosnowiec

ul. Rzeźnicza  12

41-200 Sosnowiec

II piętro  pok. 205, 206 i 207

 

 

PKO Sosnowiec

Nr. K-ta  19 10202498 0000 8402 0018 4671

 

 

Tel./fax  32 266 58 45

e-mail  sopodokreg@interia.pl

Wydział Gier e-mail: wydzialgier@o2.pl

------------------------------------

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                                  

 AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2017r.

 

Informacja dotycząca kolportażu biletów na mecze Turnieju Kwalifikacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Europy Under-19, który odbędzie się w dniach od 4 do 10 października w naszym regionie.

 

Instrukcja kolportażu biletów.

pobierz

 

Lista biletowa Polska - Białoruś.

pobierz

 

 

                                                                                                                             

 

08.09.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że z udziału w rozgrywkach IV Ligi Okręgowej C2  zrezygnowała  drużyna KS Unia Ząbkowice.

W miejsce w/w drużyny należy wpisać pauzę.

 

 

 

05.09.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że z udziału w rozgrywkach IV Ligi Okręgowej C1 zrezygnowała  drużyna AKS Niwka Sosnowiec, w związku z tym został stworzony nowy terminarz.

Prosi się zainteresowane Kluby o ponowne prześledzenie w/w terminarzy.

 

01.09.2017r.

 

1. Wydział Gier informuje, że w zakładce rozgrywki - terminarze ukazał się terminarz VI Ligi Okręgowej D2.

 

2. Wydział Gier informuje, że z udziału w rozgrywkach V Ligi Okręgowej E2 gr.1 zrezygnowała  drużyna Tęcza Błędów, w związku z tym został stworzony nowy terminarz.

 

3. Wydział Gier informuje, że do V Ligi Okręgowej E1 gr. 2  dokooptowano drużynę Tęcza Błędów, w związku z tym został stworzony nowy terminarz.

 

Prosi się zainteresowane Kluby o ponowne prześledzenie w/w terminarzy.

 

 

 

31.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że z udziału w rozgrywkach IV Ligi Okręgowej C2  zrezygnowała  drużyna AKS Niwka Sosnowiec, w związku z tym został stworzony nowy terminarz.

Prosi się zainteresowane Kluby o ponowne prześledzenie w/w terminarza.

 

 

 

30.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że do IV Ligi Okręgowej C1  dokooptowano drużynę AKS Niwka Sosnowiec, w związku z tym został stworzony nowy terminarz.

Prosi się zainteresowane Kluby o ponowne prześledzenie w/w terminarza.

 

Wydział Gier informuje, że został zmieniony terminarz IV Ligi Okręgowej D2 w związku z tym prosi się zainteresowane Kluby o ponowne prześledzenie w/w terminarza.

 

 

 

27.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że do V Ligi Okręgowej D1 była błędnie wpisana drużyna AKS Niwka Sosnowiec, w związku z tym został stworzony nowy terminarz.

Prosi się zainteresowane Kluby o ponowne prześledzenie w/w terminarza.

 

 

 

 

25.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że został anulowany terminarz VI Ligi Okręgowej D2.

Terminarz rozgrywek ukaże się po 29.08.2017r.a rozpoczęcie rozgrywek nastąpi 11.09.2017r.

 

 

 

24.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że został zmieniony terminarz V Ligi Okręgowej E2 gr. 2 w związku z tym prosi się zainteresowane Kluby o ponowne prześledzenie w/w terminarza.

 

 

 

22.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że został zmieniony terminarz V Ligi Okręgowej E2 gr. 2 w związku z tym prosi się zainteresowane Kluby o ponowne prześledzenie w/w terminarza.

 

 

21.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że w zakładce rozgrywki - terminarze ukazały się terminarze grup młodzieżowych na sezon 2017/2018 - jesień.

 

 

21.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że w Komunikacie 26/2017 zostały przedstawione poprawione grupy młodzieżowe występujące w Podokręgu Sosnowiec na sezon 2017/2018 - runda jesienna 2017.

 

 

15.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że w zakładce rozgrywki - druki do pobrania znajdują się Oświadczenia o zwolnieniu zawodnika do 23 lat i Oświadczenie o zwolnieniu zawodnika od 23 lat do 28 lat .

 

 

13.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że w Komunikacie 25/2017 zostały przedstawione poprawione grupy młodzieżowe występujące w Podokręgu Sosnowiec na sezon 2017/2018 - runda jesienna 2017.

 

 

10.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że wszystkie transfery zawodników  są przeprowadzane tylko w klubowym systemie Extranet w zakładce - transfery.

 

 

07.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że w Komunikacie 24/2017 zostały przedstawione grupy młodzieżowe występujące w Podokręgu Sosnowiec na sezon 2017/2018 - runda jesienna 2017.

 

 

01.08.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że wszystkie transfery zawodników o statusie "wolny zawodnik" są przeprowadzane tylko w klubowym systemie Extranet w zakładce - transfery.

 

 

21.07.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że w zakładce rozgrywki - terminarze znajdują się nowe terminarze PATRICK A KLASA i PATRICK B KLASA sezon 2017/2018 - jesień.

 

20.07.2017r.

 

Wydział Gier informuje, że w zakładce rozgrywki - terminarze znajdują się nowe terminarze III Lig Wojewódzkich Katowice-Sosnowiec sezon 2017/2018 - jesień.

 

24.06.2017r.

 

Wydział Gier informuje wszystkie Kluby Podokręgu Sosnowiec, że od sezonu 2017/2018 wszelkie zmiany terminów (data i godzina) oraz miejsca rozgrywania zawodów należy przeprowadzać w klubowym systemie Extranet.

Zobowiązuje się Kluby do śledzenia w klubowym systemie Extranet oraz na stronie internetowej „Łączy Nas Piłka” terminarzy rozgrywek, w których są podawane aktualne terminy i miejsca rozgrywania zawodów a sędziowie będą przybywać na zawody zgodnie z terminami z systemu Extranet.

Wszelkie nieścisłości dotyczące zmian terminów, miejsca rozgrywania zawodów oraz przybycia sędziego na zawody będą odpowiadały Kluby.

Ponadto  Wydział Gier informuje, że wszelkie inne informacje dotyczące rozgrywek należy przesyłać tylko na e-maila wydzialgier@o2.pl  a wiadomości przesłane na inne e-maile nie będą odbierane.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gier informuje Kluby, że w przypadku zmian terminów meczy (data i godzina) musi być w danym piśmie o zmianę terminu adnotacja o zgodzie przeciwnika.

Brak w piśmie zgody przeciwnika Wydział Gier nie będzie brał pod uwagę wszelkich zmian terminów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               Wydział Gier informuje, że został utworzony nowy adres e-mail, na który

              należy przesyłać wszelkie informacje dotyczące zmian terminów zawodów.

             Poniżej podajemy adres e-mail.

 

wydzialgier@o2.pl

          

              Tylko informacje przekazane pod w/w adres e-mail będą respektowane.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiana przynalezności klubowej.

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, ze zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4 i 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zwraca uwagę, że w porównaniu do przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wskazanej wyżej uchwały, które stawiały w uprzywilejowanej sytuacji zawodników, którzy mieli zawarty z klubem odstępującym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, aktualne postanowienia dotyczą wszystkich zawodników, niezależnie od ich statusu (amator / zawodnik profesjonalny) zarówno w klubie odstępującym, jak i pozyskującym.

Intencją uchwałodawcy było umożliwienie wszystkim zawodnikom, którzy przed zakończeniem okresu transferowego, z jakiejkolwiek przyczyny, nie byli związani z żadnym klubem obowiązującym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, jak również zawodnikom o statusie amatora, którzy nie podpisali deklaracji gry amatora na bieżący sezon oraz nie uczestniczyli w rozgrywkach bieżącego sezonu, kontynuowania kariery bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego okna transferowego. Potrzeba zrównania uprawnień wszystkich zawodników w omawianym zakresie była wcześniej sygnalizowana przez kluby, poszczególne Związki Piłki Nożnej oraz podmioty reprezentujące piłkarzy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem uprawnienia zawodników/ zawodnika jest uiszczenie opłaty za uprawnienie zgodnie z tabelą opłat Podokręgu Sosnowiec, uprawnienie nastąpi z chwilą potwierdzenia wpływu opłat przez Biuro Podokręgu Sosnowiec lub przesłanie na adres e-mail (janusz-poltorak@wp.pl) dowodu opłaty za uprawnienie.

 

 

Klubom  zalegającym finansowo w stosunku do Podokręgu nie będzie się uprawniać zawodników.

 

 

Zobowiązuje się kluby do regularnego czytania komunikatów, w których to

ukazują się aktualne informacje dotyczące Podokręgu Sosnowiec.

 

 

 

 

Uprawnienia zawodników

 

 

Proces uprawniania w module klubowym extranet: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DO WYŻSZEJ KATEGORII WIEKOWEJ w klubie: pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja Klubów w systemie Extranet

 

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet.....................