Śląski  Związek  Piłki  Nożnej

Podokręg  Sosnowiec

ul. Rzeźnicza  12

41-200 Sosnowiec

II piętro  pok. 205, 206 i 207

 

 

PKO Sosnowiec

Nr. K-ta  19 10202498 0000 8402 0018 4671

 

 

Tel./fax  32 266 58 45

e-mail  sopodokreg@interia.pl

------------------------------------

 

 

 

 

     

                                                                                                  

 AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów Ekstraklasy, I, II, III ligi i klas niższych.

Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą przez doświadczonych komentatorów radiowych i telewizyjnych oraz przedstawicieli PZPN i Śl.ZPN zajmujących się problematyką bezpieczeństwa na stadionach. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na Stadionie Śląskim w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10, a zajęcia praktyczne w studiu Polskiego Radia w Katowicach. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa Polskiego Związku Piłki Nożnejupoważniającym do wykonywania funkcji spikera na wszystkich zawodach piłki nożnej.

Koszt kursu wynosi 600 zł od osoby (bez noclegów i wyżywienia).Przewidziany termin kursu 10-11-12 grudnia 2015 r.

Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia wHotelu Diament Stadion Śląski - tel. 504 260 154.

Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie zgłoszenia uczestników do udziału w kursie, faksem 32 256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2015 roku. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane oraz numer NIP instytucji, dla której ta faktura ma być wystawiona. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokonanej wpłaty za udział w kursie.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Śląski Związek Piłki Nożnej ul. Francuska 32 40-028 Katowice

PKO BP I O/Katowice Nr konta 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższych informacji udziela Przewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śl.ZPN p. Krzysztof Smulski telefon 502-737-882.

 

 

 

SPRAWY WYDZIAŁU SZKOLENIA

 

 

ŚL.ZPN Podokręg Sosnowiec Wydział Szkolenia Informuje iż dnia 28.11.2015r w Bielsku Białej na obiektach BTS Rekord ul Startowa 13 , zostanie rozegrany Turniej Piłki Nożnej "Młode Talenty". 
Zbiórka na Turniej - Parking przy Magdonaldzie godzina 7.15 
Organizatorzy zapewniają nagrody , wyżywienie, napoje
System rozgrywek -każdy z każdym
Udział biorą Podokręgi -Katowice, Tychy, Żywiec, Skoczów, Bielsko Biała, Sosnowiec
 
Powołani zawodnicy:
 
1.CHĘCIŃSKI BARTOSZ ZAGŁEBIE SOSNOWIEC
2.WYBAŃSKI PIOTR ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
3.KULESZA IGOR SARMACJA BĘDZIN
4.LIPNIAK DAWID SZCZAKOWIANKA JAWORZNO
5.MAJCHRZAK JORDAN MUKP/SILENT
6.SERWATKA SZYMON ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
7.WÓJCIK CYPRIAN GÓRNIK JAWORZNO
8.JANUS KACPER MUKP/SILENT
9.ZDUNEK JAKUB GÓRNIK JAWORZNO
10.KURNYTA KRYSTIAN MUKP/SILENT
11.DANEK MACIEJ MUKP/SILENT
12.CUPIAŁ KSAWERY SZCZAKOWIANKA JAWORZNO
Trenerzy: Wojciech Tomasiewicz, Bartosz Mizia
 
Kierownictwo Klubu, Trenerzy lub Opiekunowie zobowiązani są za punktualne przybycie na zbiórkę.
W razie kontuzji lub choroby oraz jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z trenerem Koordynatorem
Dariusz Wrona tel.507-78-48-20

 

 

 

 

SPRAWY WYDZIAŁU GIER

 

 

Zmiana przynalezności klubowej.

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, ze zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 4 i 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej:

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zwraca uwagę, że w porównaniu do przepisów obowiązujących przed wejściem w życie wskazanej wyżej uchwały, które stawiały w uprzywilejowanej sytuacji zawodników, którzy mieli zawarty z klubem odstępującym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, aktualne postanowienia dotyczą wszystkich zawodników, niezależnie od ich statusu (amator / zawodnik profesjonalny) zarówno w klubie odstępującym, jak i pozyskującym.

Intencją uchwałodawcy było umożliwienie wszystkim zawodnikom, którzy przed zakończeniem okresu transferowego, z jakiejkolwiek przyczyny, nie byli związani z żadnym klubem obowiązującym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, jak również zawodnikom o statusie amatora, którzy nie podpisali deklaracji gry amatora na bieżący sezon oraz nie uczestniczyli w rozgrywkach bieżącego sezonu, kontynuowania kariery bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie kolejnego okna transferowego. Potrzeba zrównania uprawnień wszystkich zawodników w omawianym zakresie była wcześniej sygnalizowana przez kluby, poszczególne Związki Piłki Nożnej oraz podmioty reprezentujące piłkarzy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydział Gier informuje, że z rozgrywek IV Ligi Okręgowej C1 wycofała się drużyna SILENT Dąbrowa Górnicza. Wszystkie wyniki z SILENT Dąbrowa Górnicza zostały anulowane a w miejsce SILENT-u należy wpisać pauzę.

 

Wydział Gier i Ewidencji informuje, że od sezonu 2015/2016 wchodzi w życie nowy Regulamin Rozgrywek Śl. ZPN w Katowicach.

Nowością jest to, że kluby nie muszą odbierać list uprawnionych zawodników w Podokręgu, wystarczy, że utworzą listę przez konto klubu w Extranecie a Wydział Gier ją zatwierdzi.

Warunkiem uprawnienia zawodników/ zawodnika jest uiszczenie opłaty za uprawnienie zgodnie z tabelą opłat Podokręgu Sosnowiec, uprawnienie nastąpi z chwilą potwierdzenia wpływu opłat przez Biuro Podokręgu Sosnowiec lub przesłanie na adres e-mail (janusz-poltorak@wp.pl) dowodu opłaty za uprawnienie.

 

 

Klubom  zalegającym finansowo w stosunku do Podokręgu nie będzie się uprawniać zawodników.

 

 

Zobowiązuje się kluby do regularnego czytania komunikatów, w których to

ukazują się aktualne informacje dotyczące Podokręgu Sosnowiec.

 

 

 

 

Uprawnienia zawodników

 

W Komunikacie Nr. 28/2015 przedstawiony jest proces uprawniania zawodników/zawodnika do rozgrywek we wszystkich klasach rozgrywkowych w sezonie 2015/2016.

 

Proces uprawniania w module klubowym extranet: pobierz

Oświadczenie dotyczące zdeponowania DEKLARACJI GRY AMATORA w klubie: pobierz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja Klubów w systemie Extranet

 

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, informuje o wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji Klubów w systemie Extranet.....................