Pobierz
Statut Śląskiego Z. P. N.
Pobierz
regulamin_podokregu.pdf
Pobierz
66_20_Z_zmiany_w_Ramowym.pdf
Pobierz
67_20_Z_Zalacznik_nr_1_do_ramowego-wytyczne.pdf
Pobierz
67_20_Z_Zalacznik_nr_2_do_ramowego-awanse_i_spadki.pdf
Pobierz
Załącznik nr 3 A i B klasa 20-21.pdf
Pobierz
69_20_Z_regulamin_PP.pdf
Pobierz
16_KdsN_20_uchwala_i_regulamin_pro_junior.pdf
Pobierz
72_20_Z_ekwiwalenty_sedziowskie.pdf
Pobierz
Udział dziewcząt w rozgrywkach chłopców.pdf
Pobierz
OPŁATY PODOKRĘG 2021.pdf
Pobierz
Opłaty ryczałtowe za zawodników
Pobierz
Opłaty za wyszkolenie zawodnika
Pobierz
Kalkulator ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika
Pobierz
Umowa transferowa
Pobierz
Oświadczenie zawodnika - przerwa w grze powyżej 12 m-cy
Pobierz
Wniosek na grę w wyższej kategorii wiekowej
Pobierz
Oświadczenie o stanie zdrowia - zawodnik powyżej 23. roku życia.
Pobierz
Aneks skracający okres wypożyczenia
Pobierz
Zwolnienie zawodnika z klubu
Pobierz
Deklaracja gry amatora DGA - sezon 2020/2021
Pobierz
Oświadczenie o zdeponowaniu w klubie DGA (deklaracja gry amatora) - sezon 2020/2021
Pobierz
Oświadczenie o zdeponowaniu w klubie WKW (wyższa kategoria wiekowa) - sezon 2020/2021
Pobierz
FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY.pdf
Pobierz
Udział dziewcząt w rozgrywkach chłopców.pdf
Pobierz
Taryfikator kar za przewinienia dyscyplinarne
Pobierz
2019_07_12_Regulamin_Dyscyplinarny.pdf
Pobierz
Wydział_Dyscypliny_sprawozdanie_2016_-2020.pdf
Pobierz
Unifikacja_Organizacji_Współzawodnictwa_i_Szkolenia_dzieci_i_młodzieży_w_piłce_nożnej.pdf
Pobierz
Regulamin meczu piłkarskiego
Pobierz
Przedmioty zabronione - piktogramy
Pobierz
Przepisy_gry_.pdf
Pobierz
72_20_Z_ekwiwalenty_sedziowskie.pdf
Pobierz
Podręcznik użytkowania Extranet (wersja Klubowa)
Pobierz
Proces rejestracji nowego zawodnika w Extranecie
Pobierz
Proces uprawniania zawodników w Extranecie
Pobierz
Transfery krajowe - instrukcja
Pobierz
Transfery zagraniczne - instrukcja
Pobierz
Zmiana terminu spotkania - Extranet
Pobierz
Definiowanie osób funkcyjnych
Pobierz
Instrukcja dodawania osoby funkcyjnej w Extranet do sprawozdania