Aktualności

Zgłaszanie drużyn młodzieżowych do rozgrywek rundy woisennej 2020

16/01/2020 14:25

Komisja ds. Rozgrywek przypomina klubom, że termin zgłaszania drużyn młodzieżowych do rozgrywek wiosennych 2020 upływa z dniem 31 stycznia 2020 r.


Po tym terminie będą tworzone terminarze rozgrywek i nie będą rozpatrywane uwagi dotyczące rozgrywek. Brak potwierdzenia przez klub uczestnictwa w rozgrywkach rundy wiosennej 2020 będzie traktowane jako nie przystąpienie do rozgrywek i kluby te nie zostaną uwzględnione w terminarzach rozgrywek. W stosunku do Klubów, które po tym terminie potwierdzą, zgłoszą nową drużynę, wycofają drużynę z rozgrywek lub będą chciały zmienić ligę będą wyciągnięte konsekwencje finansowe zgodnie z regulaminem za reorganizacje rozgrywek.