Aktualności

KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU SOSNOWIEC - WAŻNE INFORMACJE

15/02/2021 17:11

1. WZÓR RACHUNKÓW NA 2021 ROK

Zarząd Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje iż w 2021 roku na rozgrywkach szczebla okręgu oraz Podokręgu Sosnowiec obowiązywały będą następujące wzory rachunków:
WZÓR RACHUNKU:  http://ksslaskizpn.pl/wp/wp-content/uploads/2021/02/WZ%C3%93R-RACHUNKU.pdf
Rachunki zostały przekazane przewodniczącym - nie jest to wersja do druku. 2.TABELA EKWIWALENTÓW SĘDZIOWSKICH OBOWIĄZUJĄCA OD 01.01.2021

Tabela ekwiwalentów sędziowskich (od 01.01.2021) 

http://ksslaskizpn.pl/wp/wp-content/uploads/2021/01/Tabela_ekwiwalentow_sedziowskich.pdf3.KURS SĘDZIOWSKI W PODOKRĘGU SOSNOWIEC

Kolegium Sędziów Piłki Nożnej- Podokręg Sosnowiec w I kwartale 2021 roku organizuje
„Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej”

SZCZEGÓŁY:  http://www.ks-sosnowiec.pl/kurs_2021.pdf