Aktualności

RUSZA PROCES LICENCYJNY DLA KLUBÓW KLASY OKRĘGOWEJ, A, B, C I MŁODZIEŻOWYCH NA SEZONY 2021/2022 I 2022/2023

29/04/2021 16:17

Rusza proces licencyjny dla klubów Klasy Okręgowej, A, B, C i klubów młodzieżowych na sezony 2021/2022 i 2022/2023.


W załączeniu znajduje się wniosek licencyjny wraz z oświadczeniami oraz Przepisy licencyjne, Załącznik do przepisów i Uchwałę w sprawie sędziego klubowego.

Zgodnie z ustaleniami Konwentu Prezesów Podokręgów kluby składają oryginały dokumentów w macierzystych Podokręgach (osobiście lub przesyłają je do Państwa za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, ale nie pocztą elektroniczną):

- kluby IV Ligi, Klasy Okręgowej do dnia 15 maja 2021 r.,

- kluby Klasy A, B, C oraz kluby młodzieżowe do 31 maja 2021 r.

 

Opłatę za licencję kluby uiszczają na konto główne Śląskiego ZPN - nr 97 1020 2313 0000 3502 0119 9827, a potwierdzenie wpłaty musi być dołączone do wniosku.

 

Jeśli klub nie posiada wymaganej liczby drużyn młodzieżowych - dwóch Klasa Okręgowa, jednej Klasa A - to musi podpisać stosowną umowę na szkolenie młodzieży z innym podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem młodzieży, który może zawrzeć umowę tylko z jednym Wnioskodawcą (w załączeniu wzór).

Wniosek w tym roku jest prosty i przejrzysty (podobnie było rok temu dla klubów z awansu).

Kluby, które awansują do wyższej klasy, składają wniosek licencyjny w ciągu 3 dni po zakończeniu rozgrywek.

Jeśli drużyna ma grać na boisku X (np. przy ul. Głównej), Y (przy ul. Zwycięstwa) i Z (przy ul. Katowickiej), to dla każdego boiska należy dołączyć dokument gwarantujący prawo do korzystania z obiektu i protokół weryfikacji boiska.

Wkrótce podana będzie informacja dotyczącą weryfikacji boisk wraz z wytycznymi.