Podokręg

KOMUNIKAT REFERATU SZKOLENIA. ZMIANA TERMINÓW WARSZTATÓW ONLINE

6/09/2021 12:41

Referat Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że z uwagi na problemy techniczne Certyfikowane Warsztaty dla trenerów z Podokręgów Sosnowiec i Tychy zostały przełożone na 13 września 2021 r. 

Osoby przyjęte na w/w warsztaty w pierwotnym terminie 06 września 2021 r. pozostają niezmiennie uczestnikami konferencji.

Problemy techniczne wynikają z braku możliwości wygenerowania linku aktywującego do warsztatów online. W związku z tym warsztaty online w Podokręgach Żywiec i Zabrze zostały również przesunięte o tydzień i odbędą się  w dniu 20.09.2021. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.