Milewski Wiesław - Przewodniczący

Wrona Dariusz - Trener Koordynator

 

  • Adamczyk Andrzej - Przewodniczący
  • Służałek Józef - Członek Komisji
  • Paulina Baranowska - Sekretarz
  • FARACIK Tomasz - Przewodniczący KS, Referent obsady i obserwacji zawodów
  • MIŚTA Marcin -Zastępca Przewodniczącego K S. Referent ewidencji zawodów i rozliczeń finansowych, II Referent obsady zawodów, obsługa systemu Extranet
  • SŁUŻAŁEK Józef - Sekretarz. Referat dyscypliny organizacyjnej
  • WIATROWSKI Stanisław - Referent ewidencji i dokumentacji personalnej sędziów
  • ZALESIAK Marek - Referent szkolenia

Henryk Kurek - Przewodniczący

Krzysztof Przecherski - weryfikator